Kondiciós listák


ZÁLOGFIÓK Zrt., mint záloghitelező
1222 Budapest Nagytétényi út 5.

Érvényes: 2020.07.01. napját követően megkötött szerződésekre

 

KONDÍCIÓS LISTA GÉPJÁRMŰVEK ZÁLOGHITELEZÉSE ESETÉN

ALKALMAZANDÓ:

A ZÁLOGFIÓK Zrt., mint hitelnyújtó és a gépjárművek őrzésével, tárolásával megbízott függő ügynökei közreműködésével megkötött zálogkölcsön szerződések esetén.

ELZÁLOGOSÍTHATÓ:

Törzskönyvvel rendelkező gépjármű, egyedi elbírálás alapján, műszaki állapot figyelembe vételével.

1. HITELFOLYÓSÍTÁS FELTÉTELEI:

Érvényes forgalmi engedély, törzskönyv átadása, valamint feltétel, hogy a gépjármű tehermentes legyen.

1/a MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁT KÉPEZŐ ZÁLOGTÁRGY ESETÉN:
Az elzálogosító személyazonossági igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása. Az elzálogosító személy azonosításához, illetve a zálogtárgy átvételét igazoló nyilvántartó laphoz szükséges adatok igazolása.

1/b GAZDÁLKODÓ SZERVEZET TULAJDONÁT KÉPEZŐ ZÁLOGTÁRGY ESETÉN:
Cégjegyzéssel rendelkező személy, vagy személyek személyazonosságának igazolása, illetve ezen jogosultságuk közjegyző által hitelesített igazolás (aláírási címpéldány) fénymásolati példánya, az eredeti bemutatása mellett, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a NAV-tól 30 napnál nem régebbi nullás igazolás.

2. A ZÁLOGHITEL PÉNZÜGYI FELTÉTELEI:

Az egy járműre adható maximális hitel összeg: 3.000.000.- Ft. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának két tagja egy ügyletnél indokoltnak tartja, egyedi limitet határozhatnak meg, de ez sem haladhatja meg az 5.000.000.- Ft-ot.2/a A záloghitel összege a fedezetül felajánlott zálogtárgy becsült forgalmi értékének 50 százalékáig terjedhet.
2/b A hitel futamideje: 30 nap.
2/c A kamat napi mértéke a folyósított hitel összegének 0,085 %-a. A futamidő kamat kiváltáskor esedékes.
2/d Az ügyleti kezelési költség kiváltáskor esedékes, mértéke a kifizetett zálogkölcsön 0,5500 %-a.
2/e Hosszabbítás esetén új hitelvizsgálat történik, és prolongálási díjat kell fizetni, melynek mértéke a kölcsön 5 %-a. Továbbá a meghosszabbított ügylet esetében is kamat, és kezelési költség merül fel, a 2/c pontban feltüntetett mértékben.
2/f Parkolás-őrzés: a parkolási konstrukciók közül egyet az Ügyfél kötelezően választ a függő ügynöknél, az összeg a hitelező számára előre nem ismert, a díj egy napra számított összege az Ügyfél választásától függő költség, melyre vonatkozóan a függő ügynökkel köt szerződést.
2/g A futamidő után két hét türelmi idő van, amely alatt a gépkocsit még ki lehet váltani. A türelmi időre késedelmi kamatot is felszámítunk, ennek mértéke évi 25 %, és kezelési pótdíjat is kell fizetni, melynek mértéke 0,5 %-a naponta.
2/h A THM az MNB alapkamattól függően alakul, jelenleg 44,9%. A THM pontos mértékét az Ügyfélnek előre átadott, majd a szerződéshez mellékelt előzetes ügyfél tájékoztató tartalmazza.
2/i A visszatartási kérelem díja. A Zálogfiók Zrt. egyedileg, az Ügyfél kérelmére, diszkrecionális jogkörben meghozott döntése alapján lehetőséget biztosíthat a kölcsönszerződés türelmi idejének meghosszabbítására, amely alatt a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor. A visszatartási kérelem díja a kölcsönösszeg 2 %-a.

Készült - többek között - az MNB 24/2018. (VII.5.) számú ajánlásának figyelembevételével, a Fair Banki Magatartás megvalósítása érdekében.

ZÁLOGFÓK Zrt.

Hitelkalkulátor